مرکز تحقیقات وب در کشور راه‌اندازی می‌شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از ایجاد مرکز تحقیقات وب برای ورود به نسلهای جدید وب و امنیت این فضا با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات خبر داد.

 احمد وحیدی با اشاره به اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و فضای مجازی که  تمامی ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار داده است گفت: گریزی نداریم جز اینکه نحوه زندگی در فضای مجازی را به خوبی بشناسیم.

وی با بیان اینکه امروزه زندگی سیاسی تحت تاثیر این فضا است افزود: فرهنگ و زندگی اجتماعی، اقتصادی تحت تاثیر فضای مجازی قرار دارد و بر این اساس باید به فضای فناوری اطلاعات توجه ویژه ای شود.

وزیر دفاع با بیان اینکه در این حوزه وضعیت ما نیروها سرمایه انسانی که می توانند با توانمندیهای خود بسیاری از حملات دشمنان را سرکوب کند افزود: به دلیل این مزیت نسبی ایران توانسته در نقطه ای بالا در این بخش قرار گیرد.

به گفته وی ایجاد دو مرکز نرم افزارهای بومی و تحقیقات وب حرکتی ارزشمند است که می تواند ارزش افزوده بسیاری برای کشور داشته باشد و بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.

وزیر دفاع گفت: با مجهز شدن هرچه بیشتر نرم افزاری و فناوری اطلاعات می توانیم یکی از چند کشور برتر دنیا در این حوزه باشیم و مانند حوزه سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی در حوزه زیرساختهای علمی به عنوان یک قدرت برتر بدرخشیم.


منبع: برسام