شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع به آدرس :

تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه  6 - واحد 31

انتقال پیدا کرد .