رونمایی از نسخه تخصصی فروش یار ویژه شرکت های فرش ماشینی

۱۳ الی ۱۶ شهریور نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در محل نمایشگاه بین المللی تهران.    
فروش یار
       "نرم افزار یکپارچه مدیریت بازاریابی و فروش ویژه فرش ماشینی"
فروش یار در غرفه کلینیک فرش دکتر دیاری رونمایی میشود.
ایشان به عنوان همکار فروش این نرم افزار در کاشان فعالیت میکنند.