اخذ گواهی ثبت نرم افزاری های مالی

شرکت نرم افزاری ایده پرداز در راستای توسعه نرم افزارهای مالی خود اقدام به اخذ مجوز ازسازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران شد . 

لذا شرکت ها و فروشگاه هایی که از نرم افزار های حسابداری، خزانه داری، صندوق فروش، صندوق خرید و انبار استفاده می نمایند؛ می توانند با مراجعه به

سامانه http://register2.tax.gov.ir/Pages/Login/Goto/4 نسبت به ثبت نرم افزار خود در سامانه ثبت الکترونیکی صندوق ها و نرم افزار های فروش اقدام نمایند.