همایش تهران هوشمند در برج میلاد در روز 19 و 20 آذرماه 97 با حضور تعداد زیادی از شرکت های فعال در حوزه هوشمند سازی شهری و تعداد زیادی از استارت آپ های فعال در این حوزه برگزار شد.

مدیرعامل شرکت ایده پرداز طلوع با حضور در این همایش و مذاکرات موثر، بستر را برای همکاری های دوجانبه مورد بررسی قرار دادند.

حوزه های مطرح شده در این همایش شامل:

 

1- حکمروایی هوشمند و اقتصاد پایدار شهری

محورها:

 • بایدها و نبایدهای تنظیم مقررات هوشمند.
 • ضمانت های حفظ کیفیت زندگی و حقوق شهروندان در شهر هوشمند.
 • مدل های نوین کسب و کار و ایجاد درآمدهای شهر هوشمند.
 • حکمرانی خوب شهری و نقش شفافیت

 

2- کاربردهای بلاک چین و خدمات هوشمند

محورها:

 • نظام تنظیم مقررات و کاربردهای بلاکچین
 • بررسی کاربردها: انرژی ، رسانه، بانک، صنعت مالی و خدمات عمومی و شهری
 • موانع و چالش های توسعه کاربردها

 

3- هوشمندسازی در حوزه پایداری، تاب آوری و ایمنی شهری

محورها:

 • راه کارهای هوشمندسازی ایمنی عمومی و مدیریت بحران شهری
 • تجارب و راه کارهای افزایش تاب آوری در شهرهای هوشمند
 • درس آموخته های شهرهای هوشمند جهان در پیشگیری و واکنش سریع در مواقع اضطراری

 

4- حرکت به سمت شهر هوشمند، الزامات و تجارب

محورها:

 • داستانهای موفقیت پروژه های شهر هوشمند در شهرهای مختلف جهان
 • دستاوردهای هوشمند سازی در سایر کلان شهرها و دستگاه های اجرایی کشور
 • الزامات و سیاست های توسعه شهر هوشمند
 • معرفی برنامه تهران هوشمند و نقشه راه آن

 

5- زیرساخت ها و فناوری های نوین در شهر هوشمند

محورها:

 • فناوری های پیشران و آینده شهرهای هوشمند
 • کاربردهای اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند
 • چالش های سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت شهر هوشمند

 

6- محیط شهری و سلامت هوشمند

محورها:

 • راه کارهای هوشمند مواجهه با چالش آلودگی های شهری (هوا، آب و خاک)
 • مدیریت هوشمند پسماند و پساب شهری
 • خدمات هوشمند سلامت در شهرهای آینده
 • دسترس پذیری و زندگی هوشمند شهری

 

7- جابجایی و حمل و نقل هوشمند

محورها:

 • نقش راه کارهای جابجایی هوشمند شهری در کاهش سفرهای شهری
 • کسب و کارهای حمل و نقل و جابجایی شهری، فرصت ها و چالش ها
 • سیستم های یکپارچه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری و تحلیل کلان داده های آن
 • راه کارهای هوشمند در حمل و نقل عمومی

 

8- زیست بوم نوآوری شهر هوشمند و الگوهای بهینه مشارکت شهروندان

محورها:

 • مرور تجارب موفق از خدمات نوآورانه شهر هوشمند
 • نقش و چالش های استارتاپ ها در ارایه خدمات شهر هوشمند
 • نقش آزمایشگاه های زندگی هوشمند (Living Labs) نوآوری بازشهری و مشارکت شهروندان
 • الگوهای نوآورانه آموزش مشارکت شهروندی در شهرهای هوشمند
 • بررسی تجارب هم آفرینی (Co-Creation) در شهر هوشمند