شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع موفق به اخذ گواهینامه های ذیل شده است.

1- جواز تاسیس از وزارت صنعت معدن و تجارت

2- پروانه انتشار نرم افزار از وزارت ارشاد

3- گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک کشور

4- پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت

5- مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران