·    تعریف خدمات و محصولات قابل ارائه توسط شرکت
·    تعیین نام تامین کننده
·    تعریف هزینه هر محصول (قیمت خرید کالا، قیمت فروش کالا، تاریخ    آخرین قیمت گیری، ساعت آخرین قیمت گیری)  
·    امکان تعیین رنج قیمتی محصولات بر اساس تعداد فروخته شده
·    واحد اندازه گیری
·    تعیین اینکه آیا امکان تخفیف دادن وجود دارد یا خیر.
·    تعیین اینکه آیا امکان افزایش قیمت برای کارشناسان فروش وجود دارد یا خیر.
·    تعیین اینکه آیا در حال حاضر قابل فروش است یا خیر.
·    شماره بارکد
·    شماره سریال
·    تعیین میزان گارانتی محصولات
·    امکان گروه بندی n سطحی خدمات و محصولات
·  تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی محصولات و خدمات راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک کالای خاص می‌تواند رنگ مشخصی داشته باشد.)