نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان PSP

1.     تعریف پذیرنده ها، نمایندگان
2.     تعریف بانک های عامل
3.     تعریف کاربران در هر یک از بخش های نمایندگی ها و دفتر مرکزی
4.     ثبت مشکل  یا درخواست
5.     ثبت درخواست یا مشکل پذیرنده به کال سنتر
6.     ارجاع درخواست در صورت وجود مغایرت مالی به کاربر بانک
7.     ارجاع درخواست به نماینده در صورت لزوم
8.    فرم پاسخ نماینده پس از انجام درخواست ارجاع شده به آن  
9.     ورود کاربران به پانل خود جهت بررسی درخواستها و مشکلات ارجاع شده
10.     مدیریت کارتابل روزانه کاربر
11.     ثبت کلیه ارتباطات
12.    قابلیت ارتباط online با سیستم های حاوی اطلاعات پذیرنده ها
13.    آلارم بر روی اطلاعات جمع آوری شده
14.     دریافت گزارش های کاربردی
15.      مدیریت داشبورد کاربران
16.     استفاده از کلیه روشهای ارتباطی در برنامه
17.     نمایش Caller ID  در هنگام تماس پذیرنده
18.     ضبط مکالمات تلفنی
19.     ارتباط با سرور VOIP
20.    قابلیت تماس از طریق نرم افزار ( Dialing )
21.     نظرسنجی و رضایت سنجی از پذیرنده ها

  "به مشتری خدمت کن"....  به همین سادگی