نرم افزار صندوق

 

1. صندوق برای فاکتور فروش، فاکتور خرید و ورود به انبار قابل راه اندازی می باشد

 

2. انتخاب کالا در صندوق از طریق: بارکد خوان یا جستجوی گوگلی محصول یا از طریق گروه، زیر گروه محصول

 

نرم افزار صندوق

 

3. امکان شناسایی مشتری از طریق کارت وفاداری

نرم افزار صندوق 2

 

4. تعلیق کردن فاکتور و بازیابی آن از طریق دکمه لیست تعلیقی

 

نرم افزار صندوق 3

5. امکان ویرایش بعد از ثبت از صندوق

 

6. صدور پرداختی قبل از تایید نهایی

نرم افزار صندوق 4

 

7. امکان استفاده ار بن تخفیف و اعتبار مشتری

نرم افزار صندوق 5

 

8. تایید پرداختی از طریق POS و چاپ خودکار فیش پرینت

نرم افزار صندوق 6

9. چاپ فیش پرینت بعد از تایید نهایی بطور خودکار و امکان چاپ مجدد

صندوق فروش

 

10. معرفی کالا وگروهبندی به صورت نامحدود

11. شناسایی کالا از طریق بارکد

12. درج پیش فاکتور و تبدیل ان به فاکتور

13. ثبت سریع فاکتور وارتباط بازاریاب یا معرف به آن

14. چاپ فاکتور

15. تعلیق یک یا چند فاکتور

16. تخصیص نوع فروش به فاکتور

17. دریافت سریع نقد و کارت

18. اتصال به سیستم کارت وفاداری مشتریان

19. اتصال به نرم افزار crm