نرم افزار crm ویژه سالن های زیبایی

سالن های زیبایی برای حفظ مشتری و جذب مشتریان می توانند از نرم افزار سی ار ام استفاده نمایند . این نرم افزار بر اساس نیازهای سالن های زیبایی خصوصی شده است و بخش های صندوق سالن زیبایی ، مدیریت میزهای سالن زیبایی ، مدیریت آرایشگر های سالن های زیبایی و تقویت کلیه خدمات قابل ارائه در سالن زیبایی را دارا می باشد . با استفاده از این برنامه دریافت گزارش عملکرد روزانه سالن زیبایی، گزارش عملکرد هر آرایشگر و ایجاد پرونده برای هر مشتری و تخصیص امتیاز به هر مشتری در دسترسی مدیران خواهد بود.

نرم افزار crm ویژه سالن های زیبایی می تواند به نرم افزار باشگاه مشتریان هم متصل شود و سوابق هر مشتری را در کنترل پانل اختصاصی هر مشتری به او نمایش دهد .

کارت وفاداری نیز می تواند به صورت یکپارچه به نرم افزار crm متصل شود و شناسایی مشتریان را در زمان مراجعه به سالن زیبایی راحت تر نماید.

خلاصه ای از امکانات نرم افزار سی ار ام سالن های زیبایی :

 1. ثبت اطلاعات مشتریان در نرم افزار crm
 2. تعریف کلیه خدمات آرایشگری
 3. پذیرش مشتریان توسط اپراتور و صدور فاکتور
 4. چاپ فیش های خدمات (برای هر خدمت یک فیش جداگانه)
 5. گرفتن خروجی اکسل
 6. ثبت اطلاعات آرایشگران
 7. دریافت گزارش عملکرد هر آرایشگر بر اساس درصد تعیین شده
 8. تعریف میزهای آرایش در نرم افزار سی ار ام
 9. دریافت گزارش عملکرد هر میز آرایش به صورت جداگانه
 10. ضمیمه کردن عکس مشتریان قبل و بعد از گرفتن خدمات
 11. گزارش بر اساس فاکتورها
 12. گزارش بر مبنای آرایشگر
 13. گزارش بر مبنای خدمات
 14. ارسال و دریافت اتوماتیک نظرسنجی از طریق پیامک
 15. ارسال پیام هوشمند بر اساس تاریخ تولد مشتری
 16. ارسال پیام کوتاه به صورت هوشمند بر اساس تاریخ ازدواج مشتری

همچنین :