نرم افزار crm کلاد سه ماهه

 

 1. شرکتها
 2. اشخاص
 3. ارتباطات
 4. وظایف
 5. کالا و خدمات
 6. پیش قاکتور و فاکتور
 7. ارسال پیامک
 8. ارسال ایمیل

 

 

امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان کلود طلوع

 1. امکان اختصاص کارشناس یا بازاریاب  به هر مشتری
 2. امکان ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها
 3. امکان پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط کاربر
 4. امکان مدیریت دسترسی سریع به اطلاعات در داشبورد کاربران
 5. امکان ضمیمه کردن  فایلهای مورد نیاز به پرونده ارتباطات مشتری
 6. امکان  مدیریت وظایف در بخش کارتابل کاربران
 7. امکان تعریف خدمات و محصولات
 8. امکان صدور  پیش فاکتور و فاکتور
 9. امکان تعریف کاربران درالگوهای دسترسی
 10. امکان تعریف سطح دسترسی بر روی منوها و بلاک ها و گزارشات
 11. گزارشات متنوع از  مشتریان حقیقی
 12. گزارشات متنوع از مشتریان حقوقی
 13. امکان تعریف نحوه آشنایی مشتری با سازمان
 14. امکان تعریف نوع فعالیت مشتری
 15. امکان گروه بندی چند سطحی اشخاص و شرکتها
 16. امکان تعریف سرنخ های تجاری و فرصت های تجاری
 17. ثبت زمان تردد کاربران
 18. پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزار
 19. امکان ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
 20. امکان ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
 21. امکان استفاده 3 کاربر به صورت همزمان
 22. امکان فعال شدن برنامه به مدت 3 ماه از تاریخ واریز مبلغ فاکتور