مدیریت کارت های گارانتی

 

1. تعریف کارت های گارانتی

2. اختصاص هر کارت گارانتی به یک محصول

3. اختصاص کارت گارانتی به مشتری به شکل دستی

4. اختصاص کارت گارانتی از طریق ارسال اطلاعات پیامکی توسط مشتری

5. تنظیم زمان گارانتی و اطلاع رسانی به مشتری از طریق اس ام اس و یا ایمیل