toluesoft

پیش نیازها - فیلدهای مشترک

هنگام اضافه و یا ویرایش نمودن رکوردی، در فرم ورود و ویرایش اطلاعات رکورد، تعدادی فیلد مشترک در تمام فرم­ها وجود دارد که نحوه ی تکمیل آنها مانند هم می­باشد: فیلدهایی مانند کد، فایل ضمیمه، اولویت، فعال بودن، کد رنگ و آیکون