toluesoft

وظایف - تعریف وظیفه

نوع وظیفه: در این فیلد، بسته به نوع نیاز، یکی از انواع وظایف را انتخاب کنید.

عنوان وظیفه: در این فیلد عنوانی مناسب برای وظیفه بنویسید.

وضعیت وظیفه: در این فیلد، وضعیت وظیفه را با توجه به موقعیت آن انتخاب کنید.

اولویت وظیفه: این فیلد، وظیفه را از نظر اهمیت برای پیگیری، اولویت­بندی می­کند.

تماس با: در این فیلد، شرکت یا فرد مورد نظر را که می­خواهید با آن ارتباط برقرار کنید را مشخص می­کنید.

نقش: نقش شرکت یا شخصی که با آن تماس گرفته می­شود را در این فیلد مشخص کنید.

شرکت یا شخص وابسته: در این فیلد نام شرکت یا شخص وابسته به شرکت و یا شخصی که وظیفه را برای آن تعریف می­کنید، تعیین می­شود.

زمان ارجاع: زمانی است که شما به فردی وظیفه ­ای را ارجاع می­دهید. و فرآیند تنظیم تاریخ و زمان آن مانند قسمت­های قبل است.

زمان سررسید: در این فیلد، بازه­ ی زمانی ارجاع پایان می­یابد. با کلیک بر روی فیلدی که تاریخ در آن است، تقویمی مجازی باز شده که می­توانید تاریخ اتمام بازه­ ی زمانی ارجاع را مشخص کنید.

ارجاع دهنده: در این فیلد، نام و نام خانوادگی فرد ارجاع دهنده را بنویسید.

ارجاع شونده: در این فیلد، نام و نام خانوادگی فردی که وظیفه به وی ارجاع داده شده است را بنویسید.

درصد تکمیل: در این فیلد، درصد تکمیل وظیفه توسط ارجاع دهنده یا ارجاع شونده را مشخص کنید.

زمان تکمیل: در این فیلد، تاریخ تکمیل وظیفه توسط ارجاع شونده تکمیل می­گردد.

نتیجه وظیفه: در این فیلد، از لیست نتیجه­ ی وظیفه، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. و یا با انتخاب مربع سیاه و با کلیک کردن بر روی آیکون جدید، گزینه­ ی جدید را اضافه نمایید.

توضیحات: در این فیلد، توضیحاتی را در مورد وظیفه، برای ارجاع شونده ­نویسید.

فایل ضمیمه: با استفاده از این فیلد می­توانید در صورت لزوم فایل مورد نیاز را به این وظیفه ضمیمه نمایید.