toluesoft

درخواست نرم افزار حسابداری

جهت دریافت نرم افزار حسابداری فرم زیر را پر نمایید

$GeneralForm_7387$

فروش

 • امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور
 • امکان تعریف تعیین نحوه پرداخت در فاکتور
 • امکان نمایش میزان مانده حساب هر فاکتور
 • امکان ورود هزینه حمل ونقل، هزینه نصب در فاکتور و پیش فاکتور
 • امکان ثبت درصد مالیات ارزش افزورده در فاکتور و پیش فاکتور
 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
 • امکان تعریف قالب چاپی فاکتور
 • امکان چاپ امضای صادر کننده فاکتور
 • امکان چاپ فاکتور استاندارد مورد قبول وزارت دارایی با مالیات ارزش افزوده
 • امکان شماره گذاری فاکتور های رسمی از فاکتور های غیر رسمی
 • امکان دسته بندی فیلدهای خاص در گزارش ها
 • امکان ارسال مستقیم پیش فاکتور و فاکتور از طریق امکاناتی مانند ایمیل وفکس
 • امکان چاپ بارکد کالا بر روی قالب چاپی فاکتور و یا پیش فاکتور
 • امکان ضمیمه نمودن فایل فاکتور و یا پیش فاکتور به فاکتور و یا پیش فاکتور
 • امکان تعیین پیش فاکتور های تبدیل شده به فاکتور