toluesoft

گزارشها

گزارش، بخشی است که از طریق آن، اطلاعاتی در مورد داده های موجود در برنامه (مانند داده های مربوط به اشخاص، شرکت ها، وظایف و ...) در اختیار مدیران قرار می گیرد و مدیران می توانند از این اطلاعات در تصمیم گیریهای مربوط به فروش، بازاریابی و ... استفاده نمایند. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع، امکان تهیه گزارش داده ای و یا گرافیکی بر حسب تمامی پارامترهای ورودی را دارد.

لازم به ذکر است که، در این بخش، علاوه بر امکان ساخت گزارش های خاص، تعدادی فرم گزارش آماده وجود دارد که برای سهولت کار می توان از آنها استفاده نمود. با انتخاب منوی گزارش در صفحه ی اصلی نرم افزار، فرم های گزارش آماده ای که می توان با استفاده از آن ها گزارش تهیه نمود، نمایش داده می شود