toluesoft

اطلاعات پایه - ثبت اطلاعات مکان ها و اطلاعات عمومی

در بخش اطلاعات پایه، فیلدهای کشویی فرم­های تمام رکوردها، و همچنین بخش پشتیبان­ گیری، نمایش داده می­شود. شما می­توانید با کلیک بر روی هر کدام از این زیرمنوها لیست اطلاعات موجود در آن را مشاهده نمایید و در صورت نیاز، رکوردهای جدید نیز به این لیست اضافه نمایید