toluesoft

اطلاعات پایه - ارسال ها

در این زیرمنو، فیلدهای کشویی فرم ورود اطلاعات رکوردهایی که برای ارسال­ها ایجاد می­شود، نمایش داده می­شود.
نحوه ارسال : منظور از ارسال­ها، قابلیت ارسال اس ام اس، ایمیل و فکس به شکل گروهی و یا با نام خود مشتری می­باشد. برای ارسال ایمیل یا اس ام اس، ابتدا باید مخاطب مورد نظر مشخص شود. مثلا یک شخص حقیقی

سپس با استفاده از آیکون ارسال، بر روی ارسال مورد نظر، در لیست اشخاص یا شرکت ها کلیک می­شود و ارسال مورد نظر انتخاب می­گردد.

حال اگر ارسال مورد نظر، در این لیست موجود نبود، باید آن را ایجاد نمود. برای ایجاد ارسال مورد نظر، در منوی اطلاعات پایه، اقدام می­شود. در اولین گام، باید "نحوه ارسال" ایجاد شود؛ "نحوه ارسال"، توسط تیم تولید کننده­ی برنامه تعریف می شود. منظور از نحوه ارسال، همان پنل­های ارتباطی مورد نظر برای ارسال ایمیل و فکس می­باشد.
قالب ارسال : دومین گام، ایجاد قالب است. برای ایجاد قالب، بر روی قالب ارسال در منوی اطلاعات پایه کلیک می­شود. لیست قالب­های موجود نمایش داده می­شود. برای ایجاد قالب جدید، در همین صفحه بر روی آیکون جدید کلیک می­شود. فرم ورود اطلاعات قالب جدید نمایش داده می­شود.
تعریف ارسال : بعد از اینکه قالب ارسال ایجاد شد، باید تعیین شود که این قالب ساخته شده، چگونه برای مخاطب ارسال می­شود؛ مثلا از طریق ایمیل و یا اس ام اس. بدین منظور در اطلاعات پایه بر روی تعریف ارسال کلیک می­شود. لیست ارسال­ های ایجاد شده نمایش داده می­شود. با کلیک بر روی آیکون جدید، فرم تعریف ارسال جدید دارای دو سربرگ اطلاعات عمومی و تکمیلی نمایش داده می­شود
عنوان ارسال : در فیلد عنوان، عنوان ارسال نوشته می­شود. این عنوان، همان عنوانی است که در لیست موجود در آیکون ارسال­ها در صفحه­ ی نمایش لیست اشخاص یا شرکت­ها نمایش داده می­شود. در فیلد نوع ارسال، مشخص می­شود ارسال از چه نوعی است؛ مثلا ایمیل، اس ام اس، فکس و یا نامه­ ی پستی. برای مثال؛ اس ام اس انتخاب می­شود.

در فیلد نحوه ارسال، پنل ارسال انتخاب می­گردد. اگر نوع ارسال، ایمیل باشد در فیلد نحوه ارسال، پنل online انتخاب می­گردد. و اگر نوع ارسال، فکس باشد، در فیلد نحوه ارسال، پنل winfax انتخاب می­گردد. و اگر ارسال اس ام اس باشد، iranianURL انتخاب می­شود.

در فیلد قالب نیز قالبی که در مرحله قبل ایجاد شد انتخاب می­گردد.