toluesoft

اطلاعات پایه - ثبت کالا و خدمات

در این زیرمنو، فیلدهای کشویی فرم ورود اطلاعات مربوط به رکورد کالا یا خدمات نمایش داده می­شود.

گروه محصول: با کلیک بر روی این زیرمنو لیست گروه­های محصول ثبت شده نمایش داده می­شود.
زیرگروه محصول: با کلیک بر روی این زیرمنو لیست زیرگروه­های محصول ثبت شده نمایش داده می­شود.