toluesoft

مشتریان ما

خدمات پس از فروش

  • امکان تعریف تیکت با کلیه جزئیات مورد نیاز
  • امکان ثبت ارتیاط برای هر تیکت به دفعات تا اتمام یک تیکت
  • امکان تعریف وظیفه برای پیگیری درون سازمانی در کارتابل کارشناس مربوطه
  • امکان ثبت پیش فاکتور و فاکتور در پرونده تیکت
  • امکان گروه بندی تیکت ها