toluesoft

تبلیغات هوشمند

لینک معرفی سی آر ام طلوع :

club.toluesoft.com/Page/ContentReagent/8/0/0/$personalityid$

لینک معرفی باشگاه مشتریان طلوع :

club.toluesoft.com/Page/ContentReagent/5/0/0/$personalityid$

لینک معرفی سامانه جامع کسب و کار درج :

club.toluesoft.com/Page/ContentReagent/7/0/0/$personalityid$

باشگاه مشتریان با رویکرد بازاریابی

باشگاه مشتریان با رویکرد بازاریابی

امروزه در هر کسب و کاری افزایش مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی نیازمند ابزارهای مناسب و بروزی می باشد.

یکی از بروز ترین این ابزارها، راه اندازی باشگاه مشتریان با رویکرد جذب مشتریان جدید و تکرار فروش به مشتریان قدیمی خواهد بود.

اما چگونه می توانیم سیستم باشگاه مشتریان خود را در کسب و کار مان راه اندازی نماییم و با کمک سیستم کارت وفاداری آن ، مشتریان مان را شگفت زده کنیم؟