toluesoft

باشگاه مشتریان با رویکرد بازاریابی

امروزه در هر کسب و کاری افزایش مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی نیازمند ابزارهای مناسب و بروزی می باشد.

یکی از بروز ترین این ابزارها، راه اندازی باشگاه مشتریان با رویکرد جذب مشتریان جدید و تکرار فروش به مشتریان قدیمی خواهد بود.

اما چگونه می توانیم سیستم باشگاه مشتریان خود را در کسب و کار مان راه اندازی نماییم و با کمک سیستم کارت وفاداری آن ، مشتریان مان را شگفت زده کنیم؟