toluesoft

گروه بندی نوع ارسال

منظور از ارسال­ها، قابلیت ارسال اس ام اس، ایمیل و فکس به شکل گروهی و یا با نام خود مشتری می­باشد. برای ارسال ایمیل یا اس ام اس، ابتدا باید مخاطب مورد نظر مشخص شود. مثلا یک شخص حقیقی

سپس با استفاده از آیکون ارسال، بر روی ارسال مورد نظر، در لیست اشخاص یا شرکت ها کلیک می­شود و ارسال مورد نظر انتخاب می­گردد.

حال اگر ارسال مورد نظر، در این لیست موجود نبود، باید آن را ایجاد نمود. برای ایجاد ارسال مورد نظر، در منوی اطلاعات پایه، اقدام می­شود.