toluesoft

پکیج نرم افزاری یکپارچه دُرج تحت وب

اگه دنبال یک نرم افزار حسابداری یکپارچه با صندوق هستید.

اگه دنبال راه اندازی فروشگاه اینترنتی یکپارچه با حسابداری و صندوق هستید.

اگه قصد دارید باشگاه مشتریان یکپارچه با حسابداری و فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنید.

اگه فروشگاهی دارید با چند شعبه و انبارهای مستقل و می خواهید همه را به طور متمرکز مدیریت کنید.

$videosStructure$

$ReagentForm$

معرفی باشگاه

معرفی باشگاه

باشگاه مشتریان می تواند سه رویکرد داشته باشد؛ رویکرد بازاریابی یا جذب مشتری، رویکرد حفظ مشتری، و رویکرد خدمات پس از فروش. در باشگاه با رویکرد بازاریابی، عضویت برای همه آزاد است. یعنی فردی که هیچ خریدی انجام نداده است نیز می تواند عضو باشگاه شود. این فرد، یک سرنخ است که می تواند بعدا تبدیل به فرصت و سپس تبدیل به مشتری نیز بشود.