toluesoft

حفظ مشتری با نرم افزار crm طلوع

امروزه حفظ مشتریان در کسب و کارها ، با توجه به شرایط رکود موجود در بازار، بسیارمهم وحیاتی است.

چگونه مشتریان خود را از دست ندهیم و حتی بتوانیم فروش خود را افزایش بدهیم؟ پرسشی است که امروزه زیاد با آن برخورد می کینم.

یکی از راه کارهای حفظ مشتریان استفاده از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان همراه با سیستم هایی نظیر باشگاه مشتریان ، کارت وفاداری و فروشگاه اینترنتی می باشد.