toluesoft

نرم افزار حسابداری و خزانه

نرم افزار حسابداری و خزانه

(25 بررسی مشتری)
25,000,000 تومان

1. امکان تعریف سرفصل های حسابداری، سرفصل های کلی، سرفصل های معین، سرفصل های تفصیلی

2. امکان صدور دو طرفه سند حسابداری

3. امکان تعریف حساب های بانکی شرکت، حساب های بانکی اشخاص

4. امکان صدور حواله بانکی

5. امکان مشاهده لیست چک های در جریان وصول

6. امکان مشاهده لیست چک های پرداختی و دریافتی از شرکت

7. صدور رسید دریافت چک/ وجه نقد/ واریزی

8. صدور رسید پرداخت چک/ وجه نقد/ واریزی

9. امکان حسابگردانی بصورت دوره ای

10. امکان مشاهده لیست هزینه ها برای هر کدام از سرفصل های حسابداری، سرفصل های کلی، سرفصل های معین و سر فصل های تفصیلی بصورت جداگانه وکلی

11. امکان گزارش گیری از دفاتر حسابداری

 1. تعریف بانک ها، شعب و حساب های بانکی و تعیین دارندگان حق امضا
 2. تعریف صندوق ها و تعیین صندوق داران برای هر صندوق و دارندگان حق امضاء
 3. تعیین ویژگی برای حساب های بانکی براساس نوع حساب تفصیلی و موجودی اولیه و موجودی رزرو شده و موجودی جاری
 4. مغایرت گیری بانکی برای حساب های بانکی
 5. تعیین ویژگی برای صندوق براساس نوع حساب تفصیلی و موجودی نقد و موجودی چک
 6. امکان ثبت انواع مراحل ثبت چک در خزانه و قابلیت اضافه کردن عملیات جدید
 7. دریافت و پرداخت نقدی، چک، اسناد اعتباری نزد صندوق بصورت تجاری و غیر تجاری، بصورت اعتباری، ریالی و ارزی
 8. انتقال اسناد و وجوه بین صندوق ها و بانک ها با اعمال کنترل روی ویژگی هر یک
 9. تبدیل اسناد دریافتنی و پرداختنی تضمینی به عادی
 10. صدور و دریافت چک، واگذاری و به حساب خواباندن چک، پاس کردن و عودت چک
 11. تعیین مامور وصول برای هر یک از اقلام اسناد دریافتنی و پرداختنی
 12. تعریف دسته چک و سفته براساس بانک و صندوق
 13. مشاهده وضعیت چک طی عملیات مختلف و تاریخچه ای ریز عملیات بصورت طبقه بندی شده
 14. مشاهده وضعیت هر یک از اقلام اسناد پرداختنی و دریافتنی در عملیات های مختلف و تاریخچه ای ریز عملیات انجام شده بصورت طبقه بندی شده
 15. تعریف انواع تنخواه گردان و تنخواه داران براساس حساب تفصیلی
 16. تعیین سقف موجودی برای هر تنخواه دار و تعریف موجودی اولیه براساس وجوه نقدی و چک
 17. امکان اضافه کردن عملیات مختلف برای تنخواه داران
 18. طبقه بندی اسناد پرداختنی و دریافتنی براساس وضعیت سند همچون بررسی نشده، دائم، ابطالی، سند حسابداری شده
 19. امکان جستجو سند پرداختنی و دریافتنی در وضعیت های مختلف سند
 20. ثبت خودکار سند حسابداری با تغییر وضعیت سند پرداختنی یا دریافتنی به سند حسابداری
 21. امکان ذخیره عملیات های مختلف در ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی
 22. صدور سند دریافتنی یا پرداختنی ساده یا تجمیعی
 23. امکان لینک به نرم افزار crm

دانلود فایل راهنمای نرم افزار حسابداری طلوع

فیلم آموزش حسابداری و خزانه طلوع

هنوز دیدگاهی ثبت نشده‌است.شما هم می‌توانید در مورد نظر دهید

یک نظر اضافه کنید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.زمینه های مورد نیاز هستند علامت گذاری شده *

امتیاز شما *