toluesoft

فروشگاه اینترنتی و مشتری مداری

فروشگاه اینترنتی و مشتری مداری

مقدمه

آیا می توان در یک فروشگاه اینترنتی مشتری مدار بود؟
فروشگاه های اینترنتی به عنوان یکی از پدیده های مهم در کسب و کار امروزه می باشد. و در صورتی که این ابزار به درستی استفاده شود ، خواهد توانست انتظارات یک کسب و کار را توسعه بدهد .
 

متن اصلی

دادن امتیازات اختصاصی به هر مشتری متناسب با اطلاعات خاص هر مشتری جزو اثر بخش ترین پارامترهای مشتری مداری (حفظ مشتری) در یک فروشگاه اینترنتی می باشد.
دادن اطلاعات کامل از محصولات و امکان مقایسه محصولات با برندهای متفاوت از امکانات اصلی و اولیه یک فروشگاه اینترنتی می باشد .
مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) به عنوان یک ابزار قدرتمند می تواند یک پشتوانه کاربردی جهت حفظ مشتریان و اجرای سیاست های مشتری مداری باشد .
در این گونه فروشگاه ها استفاده از فرآیندهای امتیازدهی ودسته بندی مشتریان می تواند به وفادارسازی مشتریان منتج شود.
در خصوص توسعه شبکه فروش و استفاده از تبلیغات دهان به دهان این سیستم می تواند ، دادن امتیاز به معرف را نیز فعال نماید در این رسانه ها استفاده از کارت های وفادارسازی نیز به خوبی می تواند به مشتری مداری ختم شود .
به عبارت دیگر یک فروشگاه که چندین شعبه دارد در عین حال فروشگاه اینترنتی خود را فعال نموده است می تواند با ایجاد یک ساختار یکپارچه بین فروشگاه فیزیکی و فروشگاه مجازی خود با استفاده از کارت های وفاداری اقدام به ترغیب مشتریان خود به تکرار خرید مشتری نماید.
استفاده از سیستم های نظرسنجی متصل به فروشگاه به مدیران فروشگاه ها کمک می کند تا نظرات مشتریان را راجع به خودشان و یا محصولاتشان دریافت نمایند . این گونه نظرسنجی ها حتی می تواند در رابطه با برند تامین کنندگان کالا نیز انجام گیرد. به واسطه اتصال این  این سیستم به سامانه های ارسال پیامک و ارسال ایمیل از این روش های ارتباطی نیز می توان در جهت ایجاد ارتباط دو طرفه با مشتریان استفاده نمود .
 

 نتیجه گیری :

در پایان می توان به این جمع بندی رسید که فروشگاه های اینترنتی بدون استراتژی مشتری مداری نمی توانند در حوزه رقابت باقی بمانند و شرط رشد و توسعه، توجه کردن به مقوله مشتری مداری می باشد .
 
تهیه و تنظیم : ایده پرداز طلوع

تعداد بازدید : 3475
اشتراک گذاری: