toluesoft

قیف فروش چیست؟

قیف فروش چیست؟

قیف فروش یا sales funnel  فرآیند ورود مشتری به سازمان و تبدیل آن به فرصت و درنهایت تبدیل آن به مشتری می باشد. طی مسیر سرنخ به فرصت و فرصت به مشتری در کسب و کارهای مختلف می باشد .

بر اساس اینکه سازمان ارائه دهنده چه محصول و یا چه خدماتی می باشد ، شرایط قیف فروش تغییر خواهد کرد.

دهانه ورودی قیف فروش همواره بزرگتر از دهانه خروجی قیف فروش می باشد و ایده ال ترین حالت این است که همه مشتریان سرنخ که از دهانه ورودی قیف فروش وارده شده اند به مشتری تبدیل شوند.

ولی در عمل این امکان پذیر نمی باشد و همواره درصدی از مشتریان بالقوه ورودی که سرنخ هستند به مشتریان بالفعل تبدیل می شوند همواره مدیران در تلاش هستند تا نرخ تبدیل را در قیف فروش به بالاترین عدد برسانند

قیف فروش بر اساس اطلاعات و آمارهای بدست آمده ترسیم می شود و این اطلاعات می تواند از نرم افزارهایی مثل نرم افزار crm ، نرم افزار حسابداری و .. جمع آوری شود .

تعداد بازدید : 2804
اشتراک گذاری: