قابلیت ارسال یادداشت از طریق مدیر برای تمام کاربران و یا کاربران انتخابی

در نسخه جدید سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع قابلیت ارسال یادداشت از طریق مدیر برای تمام کاربران و یا بخشی از کاربران انتخابی به وجود آمده است .

به این ترتیب در کنار اینکه هر کاربر می تواند در بخش یادداشت های روزانه برای خودش یادداشت قرار دهد ، مدیر سیستم می تواند برای تمام و یا بخشی از کاربران یک پیام به صورت یادداشت ارسال نماید .

که این پیام در بلاک یادداشت های روزانه توسط هر کاربر دیده خواهد شد .