در جلسه ای که با یک شرکت بازرگانی که در زمینه چوب و رنگ فعالیت می کردند نیازهایشان را به این صورت عنوان کردند که برای صدور پیش فاکتور همان لحظه پس از انتخاب محصول اعلام موجودی از انبار بدهد و فرد صادر کننده بداند چه مقدار در انبار موجودی دارد و حتی از مقدار لازم، کمتر صدور نشود که این موضوع با دمو بخش انبار و اطلاعاتی که در ماژول انبار بوده داده شد و حتی پیشنهاد بهتری برای کارهایشان داده شد.

 نیاز دیگرشان این بود که در خدمات پس از فروش بتوانند از مشکلات مشتریان نمودار آماری داشته باشند که ما برایشان گزارشات خدمات پس از فروش را عنوان کردیم و حتی برای نحوه رفع اشکال گزارش گیری شان نیز دمو شد تا دقیقا بدانند که با وجود این مشکلات چطور می توان در حل مشکلات صرفه جویی زمان کرد.