از آیکن چرخ دنده (تنظیمات صفحه داشبورد) که در نوار نارنجی رنگ موجود در صفحه اصلی برنامه در سمت چپ قرار دارد.

بلوک-نرم افزار-crm