کافیست ابتدا در فرم مورد نظر از ستون های پنهان ستون فایل ضمیمه را فعال نموده و سپس روی فایل مورد نظر که به شکل گیره در این ستون قرار دارد را کلیک نمایید.

نمایش فایل اتچ شده در سی ار ام