سردبیر و معاون سردبیر هفته نامه عصر ارتباط این نشریه را ترک کردند.

مجتبی محمودی و آرش برهمند که طی هفت سال اخیر مدیریت محتوایی هفته نامه عصر ارتباط را در اختیار داشتند این نشریه را ترک کرده اند.

دلیل ترک این دو انتخاب یک سردبیر جدید برای این هفته نامه بوده است.

دلایل این اقدام ظاهرا مشکلات مالی این نشریه عنوان شده است. این هفته نامه طی این هفت سال رشد و پیشرفت قابل توجهی داشت و به عنوان یک نشریه تخصصی حرفه ای در بین فعالان این عرصه شناخته می شود.

عصر ارتباط از هفته گذشته به صورت دوبار در هفته منتشر می شود که اوایل هفته نشریه اصلی با رویکرد حوزه آی تی و اواخر هفته با رویکرد تکنولوژیک تر برای مخاطبان جوان تر تهیه می شود.

طی ماههای اخیر با افت بازار ICT میزان درآمدزایی رسانه های این حوزه به شدت کاهش یافته است.