هدف از این تفاهمنامه ارائه سرویس بهتر و سریعتر به مشترکان تلفن ثابت در استان تهران عنوان شده است.

تمامی امور تأمین تجهیزات و ارائه خدمات به مشتریان در تمامی مراکز استان تهران با امضای توافقنامه‌ای بین شرکت مخابرات استان تهران و شرکت پیشگامان خدمات اول، واگذار شد.

 
بـــه گزارش ایتنا از مهر، براساس این توافقنامه، بازاریابی و ارائه تمامی خدمات به مشترکان و متقاضیان در زمینه خدمات پاسخگویی و پشتیبانی به مشتریان تلفن ثابت، همراه اول، سرویس انتقال داده و ۱۱۸ شرکت مخابرات تهران و نیز ارائه سایر خدمات و تأمین تجهیزات مورد نیاز مخابرات به مدت پنج سال از زمان اجرا به شرکت پیشگامان خدمات اول واگذار شد.

همچنین تعرفه ارائه خدمات مورد نظر براساس جداول پیوست توافقنامه و حق الزحمه ارائه سایر خدمات مربوط به استان تهران نیز بر اساس توافق طرفین انجام می‌پذیرد.

از جمله تعهدات شرکت مخابرات استان تهران به عنوان طرف اول این تفاهمنامه می‌توان به تهیه و تدوین و اعلام به موقع تمامی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحات مربوطه و مورد نیاز و همچنین تهیه و اعلام عملکرد مالی طرف دوم و در اختیار گذاشتن فضای مناسب برای سرویس‌های موضوع توافقنامه اشاره کرد؛ همچنین براساس این توافقنامه نظارت بر حسن اجرای کار توسط شرکت مخابرات استان تهران انجام می‌پذیرد.

انجام تمامی امور مربوط به سرویس‌ها و خدمات واگذار شده، همکاری در پیاده سازی اصلاحات و ارتقاء برنامه‌های نرم‌افزاری، پیشگیری از وقفه، اختلال و نارسایی در خدمات رسانی به مشترکان و پیگیری سریع و اعلام به موقع مشکلات نرم‌افزاری به طرف اول و همچنین حفظ پرسنل موجود در بخش‌های امور مشترکان، پاسخگویی اطلاعات ۱۱۸ و OMC ( پرسنل ارائه کننده موضوع خدمات) از جمله تعهدات شرکت پیشگامان خدمات اول است.

به گزارش مهر، هدف از این تفاهمنامه ارائه سرویس بهتر و سریعتر به مشترکان تلفن ثابت در استان تهران عنوان شده است.