کمیته نوبل اعلام کرد: اینترنت و ویکی‌لیکس در میان ۲۴۱ کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۱ هستند. مقامات این کمیته هم چنین اظهار کردند که ۵۳ سازمان دیگر از جمله نامزدهای دریافت این جایزه هستند.