نامه انتقادی نهاوندیان به وزیرصنعت ، معدن و تجارت


محمد نهاوندیان در نامه‌ای خطاب به غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت این گونه نوشته است: موضوع توسعه و توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر کمک به توسعه و توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی‌گری دولت تاکید شده است.

از جمله این که در مواد 94 و 97 قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده تا در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور ارتقای مشارکت و افزایش سهم تشکل‌ها در اقتصاد کشور، برخی امور اجرایی حوزه تجارت و بازرگانی را به تشکل‌ها واگذار کند و در مقابل تشکل‌های موضوع این ماده در برابر اختیارات واگذار شده پاسخگو باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر همین اساس و در راستای کمک به توسعه و توانمندسازی تشکل‌های صادراتی که از وظایف ماموریت‌های اصلی آن وزارتخانه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، تفاهمنامه‌ همکاری مابین سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران با موضوع کمک به این مهم منعقد شده و در آن نقش‌ها و وظایف سازمان موصوف، اتاق ایران و تشکل‌ها تعیین شده است.
نهاوندیان اضافه کرد:متاسفانه علیرغم تاکیدات و موارد فوق الاشاره، توفیقات و عملکرد مثبت 10 ساله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در برگزاری کمی و کیفی نمایشگاه‌های مبلمان اداری، خانگی و ماشین‌آلات و یراق‌آلات در سال‌های اخیر از سوی کمیته ارزیابی و صدور مجوز نمایشگاهی سازمان توسعه تجارت ایران مورد عنایت واقع نشده است لذا کمیته مزبور ضمن ممانعت ازصدور مجوز برگزاری نمایشگاه برای اتحادیه موصوف، مجوز این امر را به نام شرکتی انتفاعی صادر کرده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: این در حالی است که گزارشات واصله از فعالان صنف، شرکت کنندگان در نمایشگاه‌های مورد اشاره و بازدیدکنندگان دولتی و غیر دولتی حاکی از رضایت خاطر در برگزاری مطلوب و رشد کمی و کیفی نمایشگاه‌های موصوف بوده است.
در این ارتباط نیز اتحادیه موصوف به منظور برگزاری بهینه نمایشگاه درسال‌های اخیر نسبت به ایجاد کمیسیون های تخصصی نمایشگاهی و تشکیل شرکت‌های تخصصی در درون صنف اقدام کرده است.
وی ادامه داد: با عنایت به موارد فوق الاشاره و ضرورت تقویت و حمایت از تشکل‌های اقتصادی و براساس نظر و تاکید اتاق ایران به عنوان متولی فعالیت‌های تشکلی و نمایندگان فعالان اقتصادی و نیز اعضای کمیته صدور مجوز دایر بر واگذاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها و به منظور اعمال نظارت بیشتر و مدیریت موثر در این خصوص، خواهشمند است دستورفرمایید نسبت به صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی توسط تشکل‌ها و نیز معرفی شرکت‌های مجری توسط تشکل‌های موصوف همکاری واقدام لازم را به عمل آورده و از نتیجه، این اتاق را نیز مطلع نمایند.
همچنین احمدیان، رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران نیز در این باره اظهار کرد: مهمترین هدف اتحادیه به عنوان تشکل صادراتی از برگزاری نمایشگاه‌ها ارتقاء صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور، توسعه صادرات و همچنین مدیریت واردات بوده است. مکاتبات و پیگیریهای مکرری با سازمان توسعه تجارت به عمل آمده است،ولی متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است .
با توجه اینکه تشکلها موسساتی غیر انتفاعی هستند قطعاً رویکردی متفاوت با شرکتهای انتفاعی برگزار کننده نمایشگاه خواهند داشت.
علیخانی دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران هم در این مورد گفت: در اجرای اصل 44 هستیم و تشکل‌ها به عنوان پل ارتباطی بنگاهها‌ ودولت با برگزاری نمایشگاه، همایش و کنفرانس ارزیابی می‌شوند.
با ورود اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران این نمایشگاه سال به سال از رشد کمی و کیفی بیشتری برخوردار شد و سال به سال رضایت جامعه مخاطب یعنی تولیدکنندگان، صادرکنندگان ، تامین کنندگان و مصرف‌کنندگان و مسوولین مرتبط بیشترشد .شرکتی که تخصصی در زمینه مبلمان ندارد نباید نمایشگاه برگزار کند.

منبع: اکو نیوز