نرم افزار حسابداری

 • یکپارچه با CRM ،باشگاه و فروشگاه اینترنتی
 • طبقه بندی حساب ها در سطوح مختلف : گروه حساب ها، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیل
 • امکان استفاده از کدینگ پیش فرض، با قابلیت تغییر یا تعریف کدینگ جدید با توجه به نیاز دلخواه
 • تعریف حساب تفصیلی اشخاص و شرکت ها  بطور مجزا
 • ثبت اطلاعات سند حسابداری بصورت پیش نویس، ثبت سند موقت، ثبت سند دائم
 • جستجوی اسناد براساس طبقه بندی صورت گرفته
 • امکان تبدیل اسناد پیش نویس به اسناد موقت و تبدیل اسناد موقت به دائم بصورت تکی و گروهی
 • ثبت سند حسابداری بصورت ریالی و ارزی و بصورت مرکب(در صورت اضافه شدن امکان تعریف تفضیل ارزی)
 • مشاهده بالانس بودن سند حین ورود اقلام سند حسابداری
 • امکان ثبت اقلام سند بصورت پیش نویس ، حین سند زدن در حالیکه سند بالانس نباشد
 • ثبت خودکار سند حسابداری برای فاکتور های خرید و فروش ثبت شده در بخش مالی
 • ثبت خودکار سند حسابداری برای رسید های دریافتی و پرداختی ثبت شده در بخش خزانه
 • طبقه بندی اسناد براساس نوع سند همچون اسناد افتتاحیه، اسناد اختتامیه، اسناد عادی، اسناد مربوط به فاکتور، اسناد مربوط به خزانه
 • طبقه بندی اقلام سند حسابداری بطور مجزا برای هر سند حسابداری
 • ارتباط سیستمی بین فاکتور و سند حسابداری و اسناد خزانه در ایجاد و بروز رسانی سند
 • بستن سال مالی و صدور سند افتتاحیه واختتامیه توسط نرم افزار (توسط خود کاربر سیستم)
 • تهیه صورت های مالی از حساب ها و قابلیت سفارشی کردن صورت های مالی
 • چاپ صورتحساب مشتری به صورت معمولی ، خلاصه و ریز با شرح اقلام فاکتور
 • امکان چاپ صورتحساب یک حساب به تفکیک معین
 • امکان تهیه تراز آزمایشی در سطح کل و معین
 • امکان مرور حساب ها از طریق تراز آزمایشی
 • خزانه متصل به حسابداری با مدیریت دریافت و پرداخت ها و همچنین چک های دریافتی و پرداختی
 • قابلیت اتصال به سامانه مودیان

 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همین سادگی