نرم افزار سی ار ام شرکت های تولیدی

 

معرفی نرم افزار CRM ویژه شرکت های تولیدی:

نرم افزار crm ویژه شرکت های تولیدی، نرم افزاری یکپارچه جهت مدیریت و ردیابی موجودی، مدیریت سفارش، انبارداری، حسابداری می باشد که مناسب کسب وکارهای تولیدی، کارگاهی، صنعتی و... طراحی و پیاده سازی شده است.

 

امکانات نرم افزار CRM ویژه شرکت های تولیدی:

1.     تعریف مشتریان حقوقی  و حقیقی
2.     تعریف مشتریان سرنخ  و فرصت جهت بازاریابی
3.     تعریف کالا و خدمات و ایجاد بارکد برای هر کالا به شکل اختصاصی
4.     تعریف شماره سریال برای هر محصول در زمان ورود به انبار
5.     تعریف نمایندگی ها و پرسنل هر نمایندگی
6.     تعریف انبار جهت هر نمایندگی
7.     ارسال کالا و یا مرجوع نمودن کالا به انبار نمایندگی ها
8.     بررسی موجودی هر کالا در هر انبار
9.     بررسی کاردکس یک کالا در انبار
10.     تعریف سند ورود کالا به سیستم و اختصاص کد شناسایی به هر کالا
11.     چاپ رسید انبار
12.     چاپ بارکد شناسایی بر روی برچسب و الصاق آن به کالا
13.     ردیابی کالا در هر مکان با استفاده از بارکدخوان
14.     ردیابی تاریخچه هر کالا با استفاده از شماره سریال
15.     دریافت اس ام اس از مصرف کننده جهت ثبت اطلاعات مشتری برای یک شماره سریال خاص
16.     فعال سازی تاریخ گارانتی محصول پس از دریافت اس ام اس مشتری
17.     ثبت اطلاعات مشتری حقوقی  و یا حقیقی
18.     ثبت نمایندگی ها و ثبت ارتباطات مربوطه
19.     قابلیت تعریف فروشگاهها و مدیریت هر فروشگاه
20.     ثبت بازاریابان و ثبت ارتباطات مربوطه
21.     ثبت تامین کنندگان و ثبت ارتباطات مربوطه
22.     ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
23.     ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
24.     ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
25.     ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی
26.     دریافت اس ام اس و ایمیل


"به مشتری خدمت کن"....  به همین سادگی