داستان باشگاه مشتریان در صنف پوشاک چیست ؟

یکی از اصناف و کسب و کارهایی که باشگاه مشتریان می تواند به خوبی در آن موثر باشد فروشگاه ها و عرضه کنندکان پوشاک هستند

فروشگاه های پوشاک مردانه

فروشگاه های پوشاک زنانه

فروشگاه های اینترنتی لباس

عرضه کنندگان پوشاک کودک و نوجوان

لباس زیر

لباس های مجلسی

لباس های ورزشی

لباس های کار

و ....

همه این گروه های کاری مخاطب باشگاه مشتریان هستند.