toluesoft

مدیریت ارتباطات مالی مشتریان

 

مدیریت ارتباطات مالی مشتریان


اشاره:

در دنیای رقابتی امروز که وارد دوران تجارت مشتری مدار شده ایم، مقوله ارتباط با مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در راستای تحقق مشتری مداری، چالش هایی پیش روی هر سازمان است که جهت ارائه راهکاری مناسب، ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM (Customer Relationship Management) در سطح جهانی مطرح گردیده است.

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع صادر کننده نرم افزار به خارج از کشور یکی از سازمانهایی است که در تولید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان گام بلندی برداشته است. اطلاعاتی را در خصوص این مبحث مطالعه فرمایید.

مدیریت ارتباطات مالی مشتریان بخشی از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع می باشد که جهت شناسایی مشتریان رده های بالاتر که در سودآوری سازمان تـأثـیـر گـذارنـد، بـه کـار میرود.

• ثبت پیش فاکتورهای ارائه شده به مشتری

اطلاعات پیش فاکتورهای ارائه شده به مشتریان شامل تاریخ شروع و پایان پیش فاکتور، نام بازاریاب، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری، هزینه حمل، شماره خروجی، شماره حواله و همچنین اطلاعات کلیه اقلام پیش فاکتور اعم از نام کالا، قیمت، تعداد، شماره سریال، میزان تخفیف ارائه شده (براساس درصدی از قیمت یا براساس مبلغی از قیمت) درج می گردند که البته نام کلیه کالاها قبلاً در نرم افزار موجود بوده و از لیست موجود کالاهای مدنظر خود را انتخاب می کنید.

پیش فاکتورها در فرمت های مختلف چاپ می گردند که قابل ارائه به مشتری، بخش حسابداری و بخش بایگانی شرکت می باشند. عنوان پیش فاکتور و توضیحات ارائه شده در پیش فاکتور چاپی را به دلخواه خود می توانید انتخاب کنید و لوگوی مدنظر خود را قرار می دهید.

• ثبت فاکتورهای ارائه شده به مشتری

هریک از پیش فاکتورهای نهایی شده، با انتخاب کاربر قابلیت تبدیل به فاکتور را دارند. همچنین امکان ثبت فاکتورها با کلیه مشخصات و اقلام و تخفیفات ارائه شده وجود دارد. فاکتورهای باز(تسویه نشده) و فاکتورهای بسته (تسویه شده) قابل تفکیک هستند و فرمت اصلی قرارداد یا فاکتوری که بخش حسابداری صادر کرده است را نیز می توانید به این قسمت الصاق کنید.

• نحوه پرداخت مشتریان و آلارم روی تاریخ های سررسید

نحوه پرداخت مشتریان می توانند به صورت ترکیبی از پرداخت نقدی و اقساط باشند. نحوه پرداخت اقساط در حالتهای اعتباری، چک، فیش و یا POS قابل ثبت می باشند.

در حالت اعتباری بدون دریافت سند بهاداری از مشتری و با توجه به اعتبار و قول وی تاریخ سررسیدی مشخص می گردد که مبلغ خاصی را در آن تاریخ پرداخت می نماید. نرم افزار تاریخ سررسید اقساط را یادآوری می کند و هنگام وصول ، این قسط مشتری پرداخت شده تلقی گشته و زمان وصول ثبت می گردد.

در صورت پرداخت در قالب چک، کلیه اطلاعات چک شامل مبلغ، شماره چک، نام بانک و شعبه، نوع حساب، تاریخ سررسید چک، تاریخ ورود چک به نرم افزار و صادر کننده چک ثبت می گردند. بعد از وصول چک، وضعیت چک را تعیین کرده و زمان وصول را ثبت می کنیم. تصویر چک نیز قابل ضمیمه شدن به این قسمت می باشد.

در صورتی که مشتری مبلغ مورد نظر را به حساب شرکت واریز کرده باشد شماره فیش، نام پرداخت کننده و اینکه به کدام یک از شماره حساب ها واریز کرده است ثبت می گردد.

در صورت پرداخت مشتری از طریق پایانه POS، مشخص می گردد که از کدام یک از دستگاههای موجود و از کدام حساب پرداخت انجام شده است.

• بررسی گزارشات مالی

با بررسی مراودات مالی انجام شده با مشتریان از طریق گزارش های موجود در نرم افزار CRM طلوع، می توانیم از رفتارهای خرید مشتریان آگاهی یابیم؛ مشتریان رده های بالاتر را با محوریت یک محصول خاص، حجم خرید، نوع تسویه حساب و تکرار خرید شناسایی کنیم و نهایتاً فروش سازمان را به سمتی هدایت کنیم که مشتریان رده بالاتر به مشتریان وفادار سازمان تبدیل گردند و سودآوری سازمان با حفظ و نگهداری مشتریان افزایش یابد.

• چگونه سودآوری سازمان را افزایش دهیم

با توجه به اینکه در این نرم افزار سوابق خرید مشتریان و نحوه پرداخت آن ها در کنار ارتباطات فروش ثبت گردیده است، کارشناسان فروش در زمان پیشنهاد خرید به مشتریان می توانند با توجه به سابقه خرید آن ها اجناس، برندها، رنگ ها و مدل هایی را پیشنهاد دهند که جزء ترجیحات مشتری می باشند و تمایل مشتری برای خرید کالاهای مشابه بالاتر است.

با توجه به سابقه نحوه پرداخت مشتری، میزان خوش حسابی یا بد حسابی ایشان سنجیده می شود و در قبول یا رد پرداخت به صورت قسطی تصمیم گیری بهتری انجام خواهد گرفت.

نرم افزار CRM طلوع علاوه بر ویژگیهای فوق قابلیتهای دیگری نیز دارد که جهت اطلاع می توانید به بخش نرم افزار CRM طلوع در وب سایت www.toluecrm.com مراجعه نمایید.

تعداد بازدید : 6734
اشتراک گذاری: