شرکت های حمل و نقل و باشگاه مشتریان

یکی از دغدغه های شرکت های حمل و نقل، حفظ مشتری و ادامه همکاری با مشتریان قدیمی خود می باشد.

به عبارت دیگر حمل بار یکی از خدمات تکرار پذیری است که به واسطه ارائه خدمات مناسب و به هنگام، با رعایت تعرفه های رقابتی می تواند به حفظ و نگهداری مشتریان کمک شایان و وافری بنماید.

باشگاه مشتریان ویژه شرکت های حمل و نقل در حقیقت این امکان را به مشتریان می دهد تا با رصد وضعیت محموله در جریان موقعیت محموله قرار گیرند.

 باشگاه مشتریان ویژه شرکت های حمل و نقل این امکان را فراهم می نماید که مشتری از لحظه تحویل دادن بار به شرکت حمل و نقل در مبدا، تا تحویل گرفتن بار از شرکت حمل و نقل در مقصد، لحظه به لحظه محموله خود را رصد نماید .

در این سیستم مشتری به صورت کاملا شفاف و آنلاین در جریان وضعیت بار در گمرک های کشور مبدا و مقصد و انتقال از خطوط مختلف حمل ونقل نظیرخط هوایی، ریلی و دریایی قرار می گیرد .

یکپارچه شدن سیستم باشگاه مشتریان و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان و سیستم حسابداری این امکان را به مشتری می دهد که بخش زیادی از نیازهای خود را در خصوص بررسی وضعیت مالی، درخواست های جدید ، امتیاز مشتری ، نظرسنجی از هر مشتری در پانل اختصاصی هر مشتری به صورت آنلاین انجام شود .

هم اکنون یک شرکت حمل و نقل با فعال کردن باشگاه مشتریان و تخصیص امتیاز به ازای هر خرید وفادارسازی مشتریان خود داشته و توانسته با ارائه خدمات بروز و مبتنی بر مشتری مداری مشتریان راضی خود را به سمت مشتریان وفادار سوق دهد .