toluesoft

مزایای CRM

مزایای نرم افزار CRM

مزایای استفاده از نرم افزار CRM را می توان در چند آیتم ذیل خلاصه کرد:

1- سرعت در برآورده کردن نیازها و درخواستهای مشتریان
2- ایجاد زمینه هایی برای مراجعه مجدد مشتری.
3- صرفه جویی در میزان هزینه هایی که درتبلیغات و معرفی خدمات سازمان یا شرکت شما مورد استفاده قرار می گیرند.
4- بالابردن زمینه هایی برای بازاریابی که منجر به فروش بیشتر شما خواهد شد.
5- آشنایی بیشتر با نیازها ، خواسته ها و گرایشات مشتری.
6- در نهایت دریافت عکس العمل های مثبت از جانب مشتری که این خود انگیزه ای برای فروش بیشتر ، ارائه خدمات بیشتر و افزایش تولیدات شما خواهد شد.
7-افزایش میزان کم و کیف سرویس دهی به مشتریان .
8- کاستن از مشکلات مشتریان و در نتیجه کاستن از عدم رضایتمندی مشتریان و اعتراضات آنان.

9- افزایش میزان رضایت مشتری همراه با مراجعه مجدد مشتری برای بهره برداری های بیشتر از خدمات سازمان که این خود به دوام فروش شما منجر خواهد گردید. به عبارتی ساده تر حفظ مشتری در دراز مدت.

10- کاهش فعالیت ها و اتلاف انرژی های دست و پاگیر که ضمن رسیدن به مرحله فروش اعمال می گردند و موجب به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی سازمان خواهند شد.

11- ارائه هرچه بهتر خدمات

تعداد بازدید : 4113
اشتراک گذاری: